„Teacher Ball Ukemi”. Jak nauczać bezpiecznego upadania

przez A&R

Dzisiaj w Jeleniej Górze zaprezentowana została świeżo wydana książka „Teacher Ball Ukemi” zawierająca wszechstronną wiedzę na ten temat. Według szacunków WHO każdego roku blisko 400 tys. osób na całym świecie umiera z powodu nieszczęśliwych upadków.…